Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

Οι “πράξεις νομοθετικού περιεχομένου” μιας MEGA-κυβέρνησης

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  240,  12  ΔΕΚ..  2012 η υποθήκευση της κρατικής περιουσίας στην τρόικα Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012, 19:40 Δικαίωμα κατάσχεσης κάθε εθνικού περιουσιακού στοιχείου της χώρας, χωρίς εξαιρέσεις, αποκτά η Τρόικα βάσει της δανειακής σύμβασης, όπως δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, με αριθμό 240, ως Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. 
Στο κείμενο αναφέρεται ρητά, ότι δεν εξαιρείται κανένα απολύτως περιουσιακό στοιχείο από την κατάσχεση σε περίπτωση που η χώρα δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.  Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 4 με τίτλο: Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία, στην παράγραφο 4.4 αναφέρεται: «Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος (Ελλάδα), η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας *παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών* σχετικά με την παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, από κάθε δικαίωμα ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφαση ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που τα ανωτέρω δεν απαγορεύονται από αναγκαστικό νόμο».
Που είναι τα παπαγαλάκια να μας πουν ότι όχι δεν είναι αλήθεια ή ότι δεν το καταλάβαμε καλά ; ; 

Ο,τι πλούτος υπόγειος, υπέργειος ή υποθαλάσσιος υπάρχει, υπόκειται στις ρυθμίσεις αυτής της σύμβασης. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 240 12 Δεκεμβρίου 2012
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, (σελίδες 5824 έως 5828)
Αναφορικά με την
ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Μεταξύ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
και
ΤΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
ΑΡΘΡΟ 4  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.1 & 4.4
4.1 Η παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης και κάθε εξωσυμβατική αξίωση που γεννάται από ή σε σχέση με αυτή θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο. (σελίδα 5826)
4.4 .... παραιτούνται με την παρούσα  αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης, …. (σελίδα 5826 & 5827)       
Μετά τα παραπάνω διερωτάται  κανείς, προδοσία ή ανικανότητα;
Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ της ντροπής (ΦΕΚ Α 240 - 12/12/2012)


ΦΕΚ A 240 -12.12.2012, Ημερομηνία κυκλοφορίας 12.12.2012 Σελίδες 96 (5759 – 5854)
ΠΗΓΗ: www.et.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου