Τετάρτη 22 Μαΐου 2013

Οδηγός: 6 απαραίτητες διαδικασίες στην επεξεργασία εικόνας


Ο δημοσιογράφος στα Νέα Μέσα καλείται να εξοικειωθεί με την επεξεργασία πολλών διάφορων μορφών media, όπως εικόνα, ήχος και βίντεο. Για την επεξεργασία υπάρχουν πολυάριθμες ειδικευμένες εφαρμογές, τόσο offline (πρόγραμμα υπολογιστή) όσο και online (εργαλεία του Διαδικτύου).

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την επεξεργασία εικόνας, που θα απασχολήσει το δημοσιογράφο ο οποίος εργάζεται στο Διαδίκτυο, το hackademy ξεχωρίζει 6 θεμελιώδεις διαδικασίες που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γνωρίζει. Αυτές είναι "περικοπή εικόνας", "διόρθωση χρώματος", "διόρθωση ποιότητας", "ένθεση εικόνας/κειμένου" και "προετοιμασία εικόνας για το Web", και περιγράφονται στον οδηγό* που ακολουθεί.

  Σκοπός του οδηγού είναι κατ' αρχήν η εξοικείωση και ο πειραματισμός με μία εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας. Χρησιμοποιήθηκε το Gimp, μία εφαρμογή ανοικτού λογισμικού, που είναι δωρεάν και μπορεί να εγκατασταθεί από τη διεύθυνση gimp.org. Ακόμη και η βασική εξοικείωση με τη συγκεκριμένη σουίτα γραφικών διευκολύνει τη μετάβαση σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εφαρμογή, εμπορική ή μη.Μετά από την κάθε περιγραφή ακολουθεί σύνδεσμος (στα ελληνικά και στα αγγλικά) στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο του Gimp, όπου και περιγράφεται αναλυτικά η αντίστοιχη λειτουργία του προγράμματος.

1. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Περικοπή (cropping) ονομάζουμε τη διαδικασία μέσω της οποίας, από το σύνολο της αρχικής εικόνας αφαιρούμε κομμάτι της. Το cropping μας βοηθάει στην σύνθεση (ανάδειξη θέματος, ισορροπία), στην βελτίωση (αφαίρεση ανεπιθύμητων στοιχείων) και στον καθορισμό της αναλογίας των διαστάσεων της εικόνας (ύψος, πλάτος).
Σύνδεσμος στο εγχειρίδιο: Cropping

2. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Πολλές φορές είναι αναγκαία η διόρθωση του χρώματος των φωτογραφιών μας. Τα συχνότερα προβλήματα που συναντάμε είναι οι υπερφωτισμένες, οι υποφωτισμένες περιοχές και η ισορροπία χρώματος. Τα προγράμματα προσφέρουν ένα πλήθος από εργαλεία για την επεξεργασία του χρώματος  στις ψηφιακές εικόνες. Το θεμελιώδες όμως εργαλείο που επιτρέπει τις πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις είναι το εργαλείο καμπύλης χρώματος (color curves).

Σύνδεσμος στο εγχειρίδιο: Color Curves

3. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Συχνά, οι φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί στην κάλυψη ενός γεγονότος παρουσιάζουν προβλήματα ποιότητας, όπως ο έντονος κόκκος ή η έλλειψη ευκρίνειας. Οι εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας επιτρέπουν την έως ένα βαθμό διόρθωση τέτοιων προβλημάτων, με τη χρήση ειδικευμένων φίλτρων. Tα φίλτρα (filters) είναι ειδικού τύπου εργαλεία τα οποία με αλγόριθμους τροποποιούν την ψηφιακή εικόνα.

Φίλτρο οξύτητας (sharpen)

Το φίλτρο sharpen χρησιμοποιείται για τη βελτίωση θολών φωτογραφιών.


Σύνδεσμος στο εγχειρίδιο: Sharpen

Φίλτρο εκκαθάρισης θορύβου (Despeckle)

To φίλτρο despeckle χρησιμοποιείται για τη βελτίωση εικόνων με έντονο θόρυβο (κόκκο)


Σύνδεσμος στο εγχειρίδιο: Despeckle

4. ΕΝΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ - KEIMENOY

Πέρα από την απλή παράθεση φωτογραφιών, χρειάζεται συχνά η ένθεση εικόνας ή κειμένου πάνω σε άλλη εικόνα, για εικαστικούς αλλά και πρακτικούς λόγους. Για τέτοιες διαδικασίες απαιτείται η εξοικείωση με τα επίπεδα (layers). Τα layers μοιάζουν με ένα σύνολο διάφανων σελίδων ενός μπλοκ, όπου σε κάθε μία από αυτές υπάρχει ένα στοιχείο (εικόνα, κείμενο, γραμμικό σχήμα, χρωματική επιφάνεια κ.α.). 

Σύνδεσμοi στο εγχειρίδιο: Layers, Επεξεργασία κειμένου
5. ΚΑΛΥΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη προσώπων ανηλίκων, θα χρειαστεί να καλυφθούν κάποια σημεία της φωτογραφίας, πριν αυτή δημοσιευτεί. Εδώ θα φανούν χρήσιμα δύο συγκεκριμένα φίλτρα: του θολώματος (blur) και της εικονοστοιχείωσης (pixelize). Τα φίλτρα μπορούν να εφαρμοστούν σε επιλεγμένες περιοχές μίας φωτογραφίας.
Θόλωμα
Σύνδεσμος στο εγχειρίδιο: Gaussian Blur
Εικονοστοιχείωση

Σύνδεσμος στο εγχειρίδιο: Pixelize
6. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ WEB

Όταν μία φωτογραφία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο Διαδίκτυο, θα πρέπει να επιτευχθεί η βέλτιστη σχέση ποιότητας/μεγέθους αρχείου, επειδή οι δύο παράμετροι είναι ευθέως ανάλογες (όσο υψηλότερη η ποιότητα, τόσο μεγαλύτερο το αρχείο).

Επίσης, ανάλογα με το είδος της εικόνας, απαιτείται επιλογή διαφορετικής μορφής ψηφιακού αρχείου.  Οι τρεις βασικότεροι τύποι αρχείου είναι: JPEG, PNG και GIF.

Σύνδεσμος στο εγχειρίδιο: Προετοιμασία εικόνων για τον Ιστό


_________________________________________
Creative Commons License 
Όλα τα κείμενα διατίθενται υπό την άδεια Creative Commons. Η ανάγνωση και η αναπαραγωγή τους είναι ελεύθερη υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται συστηματικά από το όνομα του συγγραφέα και τη βιβλιογραφική τους αναφορά.   
_________________________________________


* Ο οδηγός αυτός βασίζεται στην 4ωρη θεματική ενότητα "επεξεργασία εικόνας" του ταχύρυθμου σεμιναρίου "Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα".
 
πηγή: hackademy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου