Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021

ΑΠ(Ε)όβλητα, κινήματα & τύπος Κιλκίς


 * Το θέμα που ανακινήθηκε με την λειτουργία εργοστασίου επεξεργασίας αποβλήτων στο Σταυροχώρι Κιλκίς και την ανακοίνωση απο κίνηση πολιτών που στρέφεται ενάντια σ'αυτήν, ακολούθησε μια σειρά απο άρθρα στο τοπικό τύπο με απαξιωτικό και ειρωνικό ύφος που εκθέτει τους ίδιους τους συντάκτες τους. Κι αυτό γιατί πολύ απλά φανέρωσαν την ογκώδη άγνοιά τους για τον ουσιώδη ρόλο των κινημάτων στην κοινωνική αναπαραγωγή τόσο σε τοπικό επίπεδο, σε εθνικό αλλά και σε διεθνικό.