Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013

Σκάνδαλα και θάνατος παίζουν κρυφτό στις Σκουριές, στην ΕΟΖ της ΧαλκιδικήςΣε αυτή τη ζωή δεν προλαβαίνεις να ασχοληθείς με όλα. Ευτυχώς είμαι γρήγορος… Διάβασα  στο διαδίκτυο, ότι στην εξόρυξη χρυσού που θα γίνει στις Σκουριές θα χρησιμοποιηθεί μια νέα μέθοδος γνωστή σαν μέθοδος της ακαριαίας τήξης (flash smelting). Πληροφορώ τον κάθε ενδιαφερόμενο ότι η μέθοδος αυτή είναι ίσως η πιό παληά και ονομάζεται έτσι, γιατί περιλαμβάνει ακαριαίο ψήσιμο (flash roasting) του μεταλλεύματος ή των συμπυκνωμάτων μεταλλευμάτων. Εχει γίνει λιγότερο δημοφιλής σαν επιλογή από άλλες που υπάρχουν εξαιτίας των περιβαντολλογικών ανησυχιών από την εκπομπή διοξειδίου του θείου (είναι τοξικό άεριο) και αερίων του θερμοκηπίου, όπως και από το τρόπο τελικής διάθεσης του τριοξειδίου του αρσενικού απο την οξείδωση στα συμπυκνώματα αρσενοπυρίτη του μεταλλεύματος.
Ο χειρισμός του τριοξειδίου του αρσενικού απαιτεί ιδιαιτέρα προσοχή γιατί μπορεί να δηλητηριάσει τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής στην οποία θα συγκεντρώνεται ενώ τα εκπεμπόμενα πρός τον αέρα μικροσωματίδια είναι τοξικά και καρκινογόνα λόγω του μεγέθους τους.

Εργοστάσιο επεξεργασίας χρυσού

Σύμφωνα με δεδομένα που βρήκα στο διαδίκτυο, στην υπουργική απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων του έργου των Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» (8 Ιουλίου 2011) επισημαίνεται ότι «το έργο των μεταλλευτικών και μεταλλουργικών εγκαταστάσεων στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής αφορά μια επένδυση παγίων της τάξης των 1,3 δισ. ευρώ, η οποία σε πλήρη ανάπτυξη θα απασχολεί άμεσα περίπου 1.800 εργαζόμενους».
Υποστηρίζεται επίσης, ότι: «Ο σχεδιασμός του έργου έγινε κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι αυστηρές απαιτήσεις των περιβαλλοντικών κανόνων». 

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στο σχεδιασμό του έργου ενσωματώθηκαν τεχνολογίες αιχμής (όπως ποιές;) και μέθοδοι εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, που υιοθετούν τις πλέον σύγχρονες τεχνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις όπως (μεταξύ άλλων):
 • Η υλοποίηση μεθόδου ανάκτησης του χρυσού με την εφαρμογή τεχνολογίας αιχμής χωρίς τη χρήση κυανιούχων ενώσεων (εφαρμογή τεχνολογίας ακαριαίας τήξης).
 • Η απομάκρυνση όλων των παλαιών και ιστορικών αποθέσεων στείρων, σκουριών και τελμάτων στην περιοχή, που αποτελούν διαχρονικές πηγές ρύπανσης.
 • Η λιθογόμωση (δηλαδή το πλήρες κλείσιμο) όλων των νέων αλλά και παλαιών χώρων υπόγειας εκμετάλλευσης, με αποτέλεσμα την αποφυγή διαταραχών του εδάφους και τη μείωση των όξινων απορροών των μεταλλείων.
 • Η επεξεργασία των νερών μεταλλείου και όλων των εγκαταστάσεων, έτσι ώστε όχι μόνο να υπερκαλύπτονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των φυσικών επιφανειακών και υπόγειων νερών της περιοχής, αλλά και να ανταποκρίνονται στα αυστηρά πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος των φυσικών αποδεκτών της χώρας.
 • Η δημιουργία, με τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές στεγάνωσης και διαχείρισης, ενιαίου χώρου απόθεσης των στείρων της εξόρυξης στον Κοκκινόλακκα, όπου θα διατεθούν εκτός των νέων και οι παλιές και ιστορικές σκουριές και τέλματα που υπάρχουν διάσπαρτα στην περιοχή.
Κατόπιν αυτού, πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να γνωρίζετε πώς ακριβώς είναι κατασκευασμένο ένα πλήρες εργοστάσιο χρυσού. Στη φωτογραφία που ακολουθεί, φαίνεται η εννοιολογική απεικόνιση ενός σχετικά μοντέρνου εργοστασίου επεξεργασίας χρυσού, που χρησιμοποιεί την μέθοδο flash smelting. Σημειώστε ότι στο σχήμα περιγράφεται ένα πλήρως οργανωμένο εργοστάσιο επεξεργασίας και εμπλουτισμού του χρυσού.

Ενα εργοστάσιο ανάλογο με αυτό, που θα περιλαμβάνει όμως μόνο το Crushing and Grinding Circuit (παραγωγή πούδρας)  μαζί με το Roasting Circuit θα γίνει στις Σκουριές. Κατά τη διαδικασία θα προκύπτουν οξείδια του αρσενικού, που δεν μου είναι σαφές πώς θα διαχειρίζονται απο την εταιρεία.
H εταιρεία πρέπει να κάνει καθαρισμό του αερίου που θα βγαίνει απο τους κλιβάνους και που θα πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία Hot Gas Train και μετά μια διαδικασία Cold Gas Train για να μη μολύνεται το περιβάλλον απο τη σκόνη, το διοξείδιο του θείου και τα αέρια θερμοκηπίου. Αυτό είναι κάτι που η εταιρεία πρέπει να κάνει αν χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη μέθοδο.
Στα υπόλοιπα μεταλεία, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι μετά την παραγωγή της πούδρας λαμβάνονται  με flotation τρία είδη παραγώγων, τα οποία εξάγονται για περισσότερη επεξεργασία και το τελικό εμπλουτισμό στο εξωτερικό.

Απο 11.5 τόνους εξορυκτικού υλικού η εταιρεία βγάζει α) 5 τόνους με χρυσό 20 γραμμάρια ανά τόνο, β) 1.2 τόνους με ψευδάργυρο σε περιεκτικότητα 51% γ) 0.7 τόνους με 63% μόλυβδο, 1.9 γραμμάρια ανά τόνο άργυρο και 2 γραμμάρια ανα τόνο χρυσό και δ) 4.6 τόνους που θα επιστρέφουν στην… φύση.
H εταιρεία κάνοντας τον πλήρη εμπλουτισμό εκτός Ελλάδας στερεί τη χώρα από φορολογικά έσοδα. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα γίνονται πολλές εξορρυκτικές εργασίες αυτής της μορφής το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη.

Ο τρόπος συλλογής του μεταλλεύματος

Η συλλογή ενός μεταλλεύματος γενικά γίνεται είτε με επιφανειακή εξόρυξη είμε με εξόρυξη σε βάθος πολλών εκατοντάδων μέτρων. Σε επιφανειακές εξορύξεις δημιουργούνται εικόνες όπως αυτές στη φωτογραφία. Ο χώρος αυτός είναι προφανές ότι είναι πολύ δύσκολο να αναπλαστεί. Η επιφανειακή εξόρυξη μειώνει πολύ το κόστος εξόρυξης.
Εξ όσων αναφέρονται στο διαδίκτυο η εταιρεία έχει αποφασίσει να καταστρέψει μεγάλες δασικές εκτάσεις με σκοπό να εξορύξει τις μεγάλες ποσότητες χαλκού, που υπάρχουν στις συγκεκριμένες επιφανειακές περιοχές που ήταν τα δάση, αρχίζοντας απο τις Σκουριές που θα υπάρξει και επιφανειακή αλλά και υπόγεια εξόρυξη.
Μέχρι τώρα είχαμε το πρόβλημα της χρήσης των κυανιούχων. Σε αυτό προστίθεται η καταστροφή δασικών περιοχών χάρις στις οποίες ευνοούνται άλλες δραστηριότητες της περιοχής όπως π.χ. οι τουριστικές, γεωργία, κτηνοτροφία, κλπ. Ομως είναι φανερό ότι το ποσό σκόνης θα αυξηθεί υπερβολικά και η περιοχή θα αποτελεί μόνιμα μια περιοχή παραγωγής μικροσωματιδίων τοξικών και καρκινογόνων.
Αν γίνει τελικά το εργοστάσιο και το σημείο που θα επιλεγεί να γίνει είναι πολύ σημαντικό, θα υπάρξουν προβλήματα στον υδροφόρο ορίζοντα όχι μόνο στην περιοχή της μεταλλευτικής ιδιοκτησίας αλλά και έξωθεν αυτής.
Στις περιπτώσεις αυτές, επιβάλλεται να υπάρχουν μελέτες διάδοσης της μόλυνσης με το χρόνο και την απόσταση, της τάξης δεκάδων χιλιομέτρων, ενώ μετρήσεις του ποσίμου ύδατος, της καθαρότητας του θαλασσίου ύδατος αλλά και της μόλυσνης των ψαριών πρέπει να γίνονται συχνά.
Υπάρχουν πολλά “επαγγελματικά” freeware προγράμματα στο διαδίκτυο, που υπολογίζουν την διάχυση της μόλυνσης για κάθε ρύπο απο μεταλεία, με την απόσταση και το χρόνο, στον αέρα και το υπέδαφος. Κάποτε είχα ασχοληθεί και με αυτό. Ηταν η εποχή του πολέμου στη Σερβία. Πάλι σας άνοιξα τα μάτια…  Eχω άδικο; Θυμάμαι ότι είχα υπολογίσει πως η μόλυνση απο τις βόμβες θα έφτανε στο Βόλο ενώ ένας άλλος καθηγητής είχε υπολογίσει ότι η μόλυνση θά έφτανε μέχρι τα σύνορα Ελλάδας-Σερβίας. Εσείς ποιός λέτε να “κέρδισε”; Περιμένω απάντηση…
Εχει γίνει μελέτη εξομοίωσης της διάχυσης της μόλυνσης για όλα τα μεταλεία που λειτουργούν στην Ελλάδα; Η ΕΕ το ξέρει;
Τα εργοστάσια επεξεργασίας χρυσού δεν κατασκευάζονται πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές αλλά σε απόσταση κάποιων δεκάδων χιλιομέτρων απο αυτές για τους λόγους της μόλυνσης που εξήγησα. 

Ο μεταλλευτικός νόμος

Η περιοχή στην οποία είναι τα μεταλλεία τα οποία τώρα διαχειρίζεται η Eldorado Gold φαίνεται ότι έχει χαρακτηριστεί μεταλλευτική από το 1990 (βλέπετε περισσότερα εδώ). Eίναι σημαντικό όμως, να καταλάβετε τί σημαίνει αυτό…
Μεταλλευτικός κώδικας (Ν. 210/1973), άρθρο 142 παρ. 2:

Προκειμένου περί περιοχών που παρουσιάζουν αξιόλογο μεταλλευτικό ενδιαφέρον ή υφίστανται ή πρόκειται να ιδρυθούν σε αυτές αξιόλογες Μεταλλευτικές ή Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις δύναται δια Προεδρικών Διαταγμάτων που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας να χαρακτηρίζονται αυτές ως “Μεταλλευτικές Περιοχές” και να απαγορεύεται μέσα σε αυτές η ανάπτυξη ετέρων δραστηριοτήτων, εφόσον από αυτές παρακωλύεται η άσκηση της Μεταλλείας ή οι εργασίες των Μεταλλευτικών ή Μεταλλουργικών εγκαταστάσεων ή αν από την άσκηση της Μεταλλείας ή των Μεταλλευτικών ή Μεταλλουργικών εγκαταστάσεων παρεμποδίζεται η άσκηση ετέρων δραστηριοτήτων.

Άρθρο 140 παρ. 5:

Ουδεμία οφείλεται αποζημίωση για οικοδομές ή άλλα έργα του ιδιοκτήτη ενός χώρου μέσα στη Μεταλλευτική περιοχή τα οποία έγιναν κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ιδιοκτήτης του χώρου “δι’ επιμελείας κοινού ανθρώπου” μπορούσε να προβλέψει τη ζημία που θα επέλθει σε αυτά από την Εκμεταλλεύτρια Εταιρεία.

Αυτό σημαίνει ότι στα 317,000 στρέμματα που διαχειρίζεται η Eldorado Gold δεν επιτρέπονται άλλες δραστηριότητες και ότι δεν υπάρχουν αποζημιώσεις για μετεγκατάσταση, για καταστροφή σοδειάς κλπ.
Το άλλο σκάνδαλο, στον μεταλλευτικό νόμο είναι ότι δεν υπάρχει όριο μέγιστης μεταλλευτικής έκτασης ανά ιδιοκτήτη. Η Ινδία έχει όριο πολύ μικρό.

Η αξία της επένδυσης και ο τρόπος μεταβίβασης

image
Σύμφωνα πάλι με πληροφορίες από το διαδίκτυο, στις 12 Δεκεμβρίου 2003, με σύμβαση εξωδικαστικού συμβιβασμού, μεταβιβάσθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο το ενεργητικό των Μεταλλείων Κασσάνδρας
 • μεταλλειοκτησία 317.000 στρεμμάτων,
 • 310 σπίτια,
 • 11.000 τ.μ. αστικών οικοπέδων,
 • 2.500 στρέμματα γης,
 • 30.000 τ.μ. γραφείων και βιομηχανικών κτιρίων,
 • 2 υπόγεια μεταλλεία με φρέατα και συστήματα στοών,
 • αντλιοστάσια,
 • εγκαταστάσεις λιθογόμωσης,
 • δύο πλήρη συγκροτήματα εμπλουτισμού,
 • αποθήκες, οχήματα και μηχανήματα μεταλλείου
της εταιρείας TVX HELLAS A.E., αντί 11 εκατομμυρίων ευρώ.
Την ίδια ημέρα, το Ελληνικό Δημόσιο προέβη στην πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε» αντί 11 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς προηγούμενη εκτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και χωρίς ανοιχτό διαγωνισμό ( Ν 3220/2004, ΦΕΚ 15Α/28.01.2004).
Με τη σύμβαση παραχώρησης η «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» απαλλάσσεται από οποιοδήποτε φόρο μεταβίβασης ή άλλο φόρο και από οποιεσδήποτε οικονομικές υποχρεώσεις από τη λειτουργία των μεταλλείων συμπεριλαμβανομένου και του φόρου εισοδήματος λόγω υπεραξίας (όπως είναι το μετάλλευμα). Το σκάνδαλο είναι μεγάλο αν σκεφτεί κανείς ότι σήμερα η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε – 95% καναδική Eldorado Gold S.A. και 5% ΑΚΤΩΡ Α.Ε. – ανέρχεται στα 2.3 δις ευρώ, ενώ η αξία μεταλλευμάτων εκτιμάται στα 15.5 δις ευρώ.
Για να βεβαιωθείτε για τα ανωτέρω μελετείστε τις σελίδες 359 (παρ.5) , όπως και τις σελίδες 140-141 του Νόμου 3220/2004 που ακολουθεί.
Επιπλέον όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι οι όροι της σύμβασης συνιστούν κρατική ενίσχυση υπέρ της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» ύψους 15.3 εκ. ευρώ (απόφαση 23.02.2011 – ΙΡ/11/216), το Ελληνικό Δημόσιο προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Τ-233/11) ζητώντας την ακύρωση της παραπάνω απόφασης, ενεργώντας ουσιαστικά σαν εκπρόσωπος της εταιρείας. Η εκδίκαση της προσφυγής εκκρεμεί μέχρι σήμερα.

Φόρος μηδέν – Κανένα κέρδος το Ελληνικό δημόσιο…

Είναι προφανές ότι στην περίπτωση της εφαρμογής την έννοιας της “υπεραξίας” στη περίπτωση των μεταλλείων, συμπεριλαμβάνεται και η αξία του μεταλλεύματος απο την εξόρυξη του οποίου το κράτος δεν θα πάρει δεκάρα. Υπεραξία είναι η διαφορά ανάμεστα στη τιμή αγοράς και στην πραγματική τιμή των μεταλλείων.
Αν με ρωτήσετε, ποιός φταίει για το σκάνδαλο η απάντηση είναι το κράτος και πιστεύω ότι πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας αμέσως. Οσον αφορά τη μόλυνση, αυτή θα διαχυθεί στην περιοχή και έξω απο την μεταλλευτική ιδιοκτησία της Eldorado Gold. Aυτό το πρόβλημα δεν καλύπτεται απο τον μεταλλευτικό νόμο και η εταιρεία θα έχει πρόβλημα αν της ζητηθούν ευθύνες.
Αν ήξεραν λίγο φυσική θα γνώριζαν, ότι αυτό θα γίνει ή ήδη μπορεί να γίνεται. Συνεπώς, η γνώμη των κατοίκων και των ενδιαφερομένων εκτός των ορίων της μεταλλευτικής ιδιοκτησίας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως και των ψαράδων της περιοχής. Ο μεταλλευτικός νόμος καλύπτει από διενέξεις τους ιδιοκτήτες των μεταλλείων μόνο για δραστηριότητες εντός της μεταλλευτικής τους ιδιοκτησίας.
Διερωτώμαι αν έχει ήδη γίνει μέτρηση της μόλυνσης π.χ. σε ψάρια ποταμών αν υπάρχουν ή στον παραπλήσιο κόλπο (οστρακοειδή, γαρίδες κλπ). Αυτό θα αποτελεί και μέτρηση της μόλυνσης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον υδροφόρο ορίζοντα. Παρουσία χημικών στα ψάρια θα ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη λειτουργία των μεταλλείων και θα σταματούσε άμεσα καθε λειτουργία τους λόγω της ευαισθησίας που έχει η ΕΕ στο περιβάλλον. Για υδρογονάνθρακες θα μιλήσω άλλη φορά…
Για αυτό το χάος την πλήρη ευθύνη έχει o πρώην υπουργός Περιβάλλοντος Παπακωνσταντίνου, που υπέγραψε την περιβαλοντολογική μελέτη για την επένδυση-αρπαχτή και ο σημερινός πρωθυπουργός Σαμαράς που έδωσε την τελική έγκριση για να ξεκινήσει το “έργο”.  Oι Σημίτης και Πάχτας είναι εκτός συναγωνισμού.

Τα προβλήματα υγείας των εργαζομένων

H περίφημη πίσω πόρτα στο Μαξίμου φαίνεται ότι είναι ανοιχτή όλο τον εικοσιτετράωρο. Κανένας δεν ακούγεται πλέον παραπονεμένος. Οι συνήθεις ύποπτοι Μπόμπολας και Ψυχάρης έχουν χαθεί… Τα δάνεια από τις τράπεζες δόθηκαν χωρίς να ανοίξει μύτη ενώ τα μεταλλεία  χρυσού πήραν άδεια λειτουργίας χωρίς να υπάρχει σοβαρή και αξιόπιστη απόδειξη της περιβαντολλογικής τους ένταξης.
Το άλλο θέμα που έχει λησμονήσει το κράτος είναι η δημιουργία ειδικού Ινστιτούτου Παρακολούθησης των Μεταλλείων ή να το αναθέσουν στο ΙΓΜΕ, που όμως να καλύπτει τα προβλήματα υγείας που θα παρουσιάσουν οι μεταλλωρύχοι και για τα οποία πολλοί – όπως συνήθως συμβαίνει σε όλες τις Μπανανίες – μπορεί να μη γνωρίζουν τίποτα.
Ανάπτυξη με μείωση του προσδόκιμου ζωής των κατοίκων που ζούν σε περιοχές δεκάδων χιλιομέτρων γύρω απο τα μεταλλεία δεν μπορεί να γίνει.

Σκόρπια σχόλια

Eχει γίνει έλεγχος αν υπάρχουν άλλα μέταλλα όπως ουράνιο και άργυρος μέσα στα εξαγώγιμα μεταλλεύματα;
Στo παρόν άρθρο, δεν διαφοροποιούμαι από όσα έχουν γράψει άλλοι καθηγητές ΑΕΙ για το μέγεθος του προβλήματος, προσέθεσα μόνο μερικά ακόμη σημαντικά πράγματα και έδωσα κάποιες απαντήσεις σε εύλογα ερωτήματα που δεν είχαν απαντηθεί.
Συνιστώ σε όσους έχουν “άκρες” στα κόμματα της αντιπολίτευσης να τους προωθήσουν προς ενημέρωση το παρόν άρθρο. Δυστυχώς δεν έχω τον φάκελο της υπόθεσης για να κάνω καλύτερη ανάλυση των προβλημάτων που υπάρχουν. Αν τον ψάξω, προφανώς θα βρώ πολλά περισσότερα προβλήματα και θα υπάρξει καλύτερη τεκμηρίωση.
Για όσους με “διαβάζουν”, θα γνωρίζουν ότι πρίν χρόνια σε άλλα ιστολόγια εξέφρασα την άποψη ότι ο τελικός εμπλουτισμός του χρυσού (99.5%) θα πρέπει να γίνει στην Ελλάδα για διάφορους λόγους. Επιμένω και τώρα σε αυτό. Βλέπετε γιατί τότε είχα δίκιο; Εσείς το καταλάβατε τρία χρόνια μετά. Aυτή είναι η διαφορά…
Με τον εμπλουτισμό στην Ελλάδα, το δημόσιο θα είχε κέρδος απο τον μεγαλύτερο φόρο που θα της πληρωνόταν. Το μόνο που δεν υπολόγισα ήταν δύο πράγματα, τον μεταλλευτικό νόμο και την νόμιμη απαλλαγή απο τη φορολογία…

Τα ειδικά προνόμια σε επενδύσεις δημιουργούν ΕΟΖ

Εχουμε λοιπόν μια σκαδαλώδη σύμβαση παραχώρησης, μηδενική ή ελάχιστη φορολογία, εφαρμογή του μεταλλευτικού νόμου, προνόμια δηλαδή σε επενδυτές που καθιστούν την ζώνη της ΒΑ Χαλκιδικής μια Ειδική Οικονομική Ζώνη - ΕΟΖ (σημειώστε ότι υπάρχουν και αυτόνομες ΕΟΖ,  βλέπετε σχετικά εδώ). Ο χρυσός θα εξορύσσεται και μετά θα εξάγεται πρός εμπλουτισμό σε άλλη χώρα, χωρίς να πληρώνονται καθόλου φόροι στο Ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι κατά της αύξησης της ανταγωνιστικότητας της χώρας, η οποία συνεχώς επιζητείται.
Δεν  μπορούν να μιλούν στη κυβέρνηση για ανάπτυξη και την ίδια στιγμή να διαιρείται η χώρα σε ΕΟΖ, οι οποίες θα προσφέρουν μέν κάποιες θέσεις εργασίας αλλά οι εταιρείες που θα δρούν μέσα τους θα απαλλάσονται των φόρων τους πρός το δημόσιο (αυτό είναι κοινή πρακτική σε ΕΟΖ).  Στις 14 Σεπτ. του 2012 είχα γράψει ένα ακόμη προφητικό άρθρο με θέμα τις ΕΟΖ.(εδώ). Συνεχώς επαληθεύομαι.

Αυτόνομες ΕΟΖ - Κοσοβοποίηση

Η κυβέρνηση συνεχώς αυξάνει τη πιθανότητα αυτονόμησης των περιοχών στις οποίες υπάρχουν ΕΟΖ, λόγω δημιουργίας διαφορετικού κοινωνικού, πολιτικού  και οικονομικού περιβάλλοντος. Η δουλειά στήνεται συνέχεια. Δεν το βλέπετε;
Μερικοί άλλοι (οπαδοί των ευρωομολόγων και με στόχο των αφεντικών τους, τη τιτλοποίηση των κοιτασμάτων και των πάσης φύσης πλουτοπαραγωγικών πηγών της Ελλάδας) ονομάζουν αυτή τη διαδικασία “Κοσσοβοποίηση” αλλά ΔΕΝ μιλάνε για ΕΟΖ. Εγώ θα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Πρόκειται για ΕΟΖ. Αυτό να κάνετε και εσείς. Η χώρα διαλύεται. αλλά προσπαθείστε να κρατήσετε την ψυχραιμία σας…
Οσοι είναι σωστοί δημοσιογράφοι πρέπει να συνεχίσουν να ψάχνουν με πείσμα - και χωρίς παρωπίδες - τις λεπτομέρειες όσων “διακινούνται” στην πληροφόρηση (π.χ. 25 συμφωνίες υπογράφησαν με τη Τουρκία, γιατί μάλλον στήνεται ΕΟΖ  και στο Ανατ. Αιγαίο με ότι σημαίνει αυτό) αλλά και εκεί που δεν “διακινείται” τίποτα… Τους μαθαίνω και αυτούς αλλά μερικοί περιμένουν χρόνια για να κουνηθούν. Αμα συμβεί κάτι, μετά είναι αργά.
Τώρα ανακάλυψαν τα σκάνδαλα στις συμβάσεις της Ελληνικός Χρυσός, πού έφτασε ο κόμπος στο xτένι; Eπρεπε να είχε γίνει από χρόνια. Γιατί επί τόσα χρόνια υπήρχαν απόντες;
Αλλο δημοσιογραφία των ειδήσεων, άλλο του ελέγχου και άλλο του θεάτρου του Καραγκιόζη… Στην Ελλάδα ελάχιστοι είναι οι δημοσιογράφοι που είναι έντιμοι. Πολύ λίγοι. Εχω τον τρόπο μου να τους μετράω. Εσείς δεν τον ξέρετε τον τρόπο αυτό,  γιαυτό χάνετε το χρόνο σας να ακούτε, να διαβάζετε και να συζητάτε επιφανειακά ότι νάναι. Δεν γίνεται έτσι.
Να μιλάτε όλοι πολύ για τα πιο σημαντικά και σε βάθος και ας κάνετε και λάθη στην αρχή…

Eρχονται τιτλοποιήσεις Ελληνικών κοιτασμάτων…

Η χώρα αποδεικνύεται θησαυρός σκανδάλων ενώ πλέον δεν κρατούνται ούτε τα προσχήματα. Ερχονται τιτλοποιήσεις των Ελληνικών κοιτασμάτων και έκδοση ομολόγων. Ο ΓΑΠ και η παρέα του προτιμούν απο παληά την έκδοση ευρωομολόγων για την Ελλάδα για να γίνει χοντρότερο το παιγνίδι…
Εχω μιλήσει επανηλειμμένα για το θέμα αυτό. Επί χρόνια το γράφω στα άρθρα μου. Εχει βγάλει μαλλιά η γλώσσα μου. Το συμβάν πλησιάζει. Προπομπός είναι η Κύπρος που πρόκειται σύντομα να προχωρήσει σε τιτλοποιήσεις των κοιτασμάτων της και έκδοση ομολόγων αντί πινακίου φακής.  Μια απόφαση που ακολούθησε - άν προσέξατε -  τη συνάντηση Αναστασιάδη και Σαμαρά και την επίσκεψη Σαμαρά στην Τουρκία…
Ολα θα εξαρτηθούν από το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Συρία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

πηγή: z-code.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου