Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2011

Προκηρύχθηκε το μεταλλείο χρυσού Βάθης-Γερακαριού στο Ν. Κιλκίς

Στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ αναρτήθηκε δελτίο τύπου με τον τίτλο Ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη δημόσιου μεταλλείου χρυσού στο Κιλκίς .

Εντελώς τυχαία και συμπτωματικά, η ανακοίνωση έγινε τρεις ημέρες μετά από αυτό:

Το ενδιαφέρον της Eldorado Gold για νέες εξορύξεις χρυσού που πιθανώς θα αδειοδοτήσει η Ελλάδα, τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Paul Wright κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ενώ ο πρέσβης του Καναδά κ. Robert Peck είπε ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα που συμπίπτει με τα 70 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της χώρας μας και του Καναδά το 2012.
Το κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:
"Το Υπουργείο ΠΕΚΑ, με στόχο τη συμβολή του Ορυκτού Πλούτου στην εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια, προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για το Δημόσιο Μεταλλευτικό Χώρο που περιλαμβάνεται στις περιοχές Μεταξοχωρίου, Βάθης, Γερακαριού, Φύσκας, Κεντρικού, Μυλοχωρίου και Αντιγόνειας στην Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) Κιλκίς. Στο συγκεκριμένο χώρο, έκτασης 91km2, εκτιμάται ότι τα αποθέματα μεταλλευμάτων χρυσού, χαλκού και άλλων μεταλλευμάτων είναι της τάξης του 1,5 δις € σε αξία περιεχόμενων μετάλλων, ενώ τα αναμενόμενα αποθέματα της τάξης των 7δις € αντίστοιχα.
Αναφορικά με το θέμα ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, κ. Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Ο ορυκτός πλούτος της χώρας αποτελεί βασικό αναπτυξιακό και οικονομικό πυλώνα στήριξης της κοινωνίας μας. Έχουμε κινητοποιήσει το σύνολο των δυνάμεων για να αξιοποιήσουμε τον πλούτο που απλόχερα μας χάρισε η φύση. Με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και με σημαντικά αντισταθμιστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία, αναδεικνύουμε τους κρυμμένους και αναξιοποίητους πόρους της πατρίδας μας.
Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου θα καλέσουμε όλους τους θεσμικούς εκπροσώπους του Κιλκίς, προκειμένου να ξεκινήσει η ενημέρωση στις τοπικές κοινωνίες με επιστημονική τεκμηρίωση και πλήρη διαφάνεια».
Τα βασικά χαρακτηριστικά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι τα ακόλουθα:
  1. Για πρώτη φορά προβλέπεται ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα κατά το στάδιο των ερευνών και μάλιστα αυξανόμενο κάθε έτος με αλματώδη τρόπο. Στόχος είναι η προώθηση πραγματικών εργασιών, ώστε τελικά να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας και τα έσοδα της Χώρας, με πλήρη λειτουργία και εκμετάλλευση του μεταλλείου το συντομότερο δυνατόν και όχι στη λογική των «δήθεν» ερευνών που διαρκούν για δεκαετίες.
  1. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην προστιθέμενη αξία του εθνικού ορυκτού πλούτου, ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις για πλήρη καθετοποίηση. Αυτό προκύπτει από τον τρόπο υπολογισμού του ελάχιστου μισθώματος κατά τη λειτουργία του μεταλλείου, υιοθετώντας υψηλούς συντελεστές για πωλήσεις ανεπεξέργαστων προϊόντων και πολύ χαμηλούς για πλήρη καθετοποίηση. Από την άλλη, για πρώτη φορά τίθενται ως βάση των υπολογισμών και οι τιμές των μετάλλων, έτσι ώστε όταν αυτές αυξάνονται, (όπως τώρα συμβαίνει με το χρυσό), να απολαμβάνει το Δημόσιο μεγαλύτερο μίσθωμα, θέτοντας επιπλέον κάτω όριο, ώστε να διασφαλίζεται συνεχής ροή εσόδων από μισθώματα. Εκτός αυτών των ελάχιστων μισθωμάτων που ξεπερνούν στη συγκεκριμένη περίπτωση το 1.000.000€ κατ’ έτος (μετά από περίπου τριετή λειτουργία του μεταλλείου), οι επιχειρήσεις αυτές πληρώνουν επιπλέον και αναλογικό μίσθωμα σύμφωνα με το άρθρο 84 του Μεταλλευτικού Κώδικα, που είναι ποσοστό 1-6% (ανάλογα του βαθμού επεξεργασίας) επί της αξίας του πωλούμενου προϊόντος.
  2. Για πρώτη φορά η τοπική κοινωνία είναι στην κορυφή μιας τέτοιας διαδικασίας, δεδομένου ότι αξιολογούνται οι υποψήφιοι επενδυτές για τις δεσμευτικές δράσεις που θα αναλάβουν στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και θα αφορούν αποκλειστικά κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο. Από την άλλη, τίθεται και κριτήριο αξιολόγησης για τις δράσεις που θα αναλάβουν στο χώρο του έργου και είναι αποκλειστικά επικεντρωμένες στο περιβάλλον. Δράσεις που και αυτές θα αποτελέσουν αντικείμενο συμβατικών όρων και είναι πέραν του ήδη θεσμοθετημένου νομικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, δίνεται προβάδισμα σε όσους υποψήφιους επενδυτές κάνουν τις περισσότερες προσλήψεις εργαζομένων από το Νομό Κιλκίς, ενώ προφανώς υπάρχουν πολλές έμμεσες ωφέλειες από τις συνέργειες που θα προκύψουν και την κινητοποίηση πολλών άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων.
  3. Τέλος, σημειώνεται ότι η λειτουργία ενός μεταλλείου αποφέρει στο ελληνικό δημόσιο επιπλέον τους αναλογούντες φόρους που είναι της τάξης του 20% επί του κύκλου εργασιών της εκμετάλλευσης."
Ακολουθεί στην συνέχεια ο βασικός Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης των υποψήφιων επενδυτών, που έχει ως εξής:

α/α κριτηρίου
α/α υποκριτηρίου
Κριτήρια
Συντελεστής βαρύτητας
ποσοστό (%)
1

Ελάχιστο εγγυημένο ετήσιο μίσθωμα (ΕΜ)

15

1.1
Ελάχιστο εγγυημένο ετήσιο μίσθωμα (ΕΜ) κατά την περίοδο των ερευνητικών εργασιών.
7,5

1.2
Ελάχιστο εγγυημένο ετήσιο μίσθωμα (ΕΜ) κατά την περίοδο των εργασιών εκμετάλλευσης.
7,5

2

Επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) κατά τα πρώτα πέντε (5) μισθωτικά έτη.

45

2.1
Συνολικές δαπάνες ερευνητικών εργασιών κατά  τα πρώτα πέντε (5) μισθωτικά έτη.
9

2.2
Ύψος επενδύσεων σε μηχανολογικό και λοιπό λειτουργικό εξοπλισμό κατά τα πρώτα πέντε (5) μισθωτικά έτη.
7

2.3
Αριθμός θέσεων πλήρους απασχόλησης.
7

2.4
Πληρότητα επιχειρησιακού σχεδίου κατά  τα πρώτα πέντε (5) μισθωτικά έτη.
22

3

Αντισταθμιστικά Οφέλη στην Τοπική Κοινωνία.

20

3.1
Εταιρική κοινωνική ευθύνη.
8

3.2
Απασχόληση από την τοπική κοινωνία.
7

3.3
Πρόσθετες περιβαλλοντικές Δαπάνες.
5

4

Οικονομική επιφάνεια - Εμπειρία.

20

4.1
Οικονομική επιφάνεια.
2

4.2
Εμπειρία.
18


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου