Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

Example580468_307972675996486_1390710377_n


A gale
stripped all the leaves from the trees last night
exept from one leaf
left
to sway solo on a naked branch


With this example
Violence demonstrates
that yes of course –
it likes its little joke from time to time.


πηγή: Jaquou

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου