Σάββατο 23 Ιουνίου 2012

Ένα blues, μια ιστορία (3. Devil Got My Woman - Skip James)

Η πρώτη εκτέλεση (1931)
 Άλλες νεότερες διασκευές                                οι στίχοι και η ιστορία:

I'd rather be the devil, to be that woman man1
I'd rather be the devil, to be that woman man
Aw, nothin' but the devil, changed my baby's mind
Was nothin' but the devil, changed my baby's mind

I laid down last night, laid down last night
I laid down last night, tried to take my rest
My mind got to ramblin', like a wild geese
From the west, from the west

The woman I love, woman that I loved
Woman I loved, took her from my best friend
But he got lucky, stoled her back again
And he got lucky, stoled her back again

"... The devil was stronger than I was, an' he did have, and is got now, a certain amount of power... And he lives in hell, and that's where he haves his part. And God give him a certain amount of time to be on the earth, in the bowels, persuadin' people... He still have agencies out. Everywhere you've been. And then he's a man don't never sleep. he never get offa his job or duty, That is, you can lay down happy at night, you and your companion... and in harmony. Everything goin' well. Satan'll creep in the house overnight... next mornin' you cannot get a good word out of her. Why?. Because satan has got the bill of sale over her. He done crept in overnight
---
"Devil Got My Woman" as written by Nehemiah Skip James

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου