Κυριακή 25 Αυγούστου 2013

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ! ΚΑΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ή ΜΑΘΗΤΗΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ! ΔΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ! ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΟΤΕ!


SAVE PUBLIC EDUCATION IN GREECE! NOT ONE TEACHER OR STUDENT LESS! ACT NOW! LATER MEANS NEVER!

Η κυβέρνηση καταστρέφει τα δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια και τις σχολές, οδηγώντας σε απολύσεις εκπαιδευτικούς με τη διαδικασία του «ξαφνικού θανάτου».

Η εγκληματική συμφωνία κυβέρνησης και Τρόικας μαζί με τη συγκατάθεση και σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Παιδείας, καταδικάζουν 2.500 εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα σε 8μηνη διαθεσιμότητα, πριν από την απόλυσή τους.

Με ένα νέο νόμο, η Κυβέρνηση κλείνει τρεις τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Υγείας, Τεχνών και Αισθητικής).

Αυτό σημαίνει ότι από το Σεπτέμβρη, 20.000 μαθητές θα ψάχνουν για τους τομείς που είχαν επιλέξει και δεν θα τους βρίσκουν. Με αυτόν τον τρόπο η Κυβέρνηση εκχωρεί ένα μεγάλο μέρος της Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον ιδιωτικό τομέα.

Το Σεπτέμβριο ακολουθούν και άλλες αλλαγές, διαθεσιμότητες εκπαιδευτικών, μετατάξεις και απολύσεις.

Απαιτούμε να μη μείνει κανείς μαθητής χωρίς τη δυνατότητα επιλογής δημόσιου επαγγελματικού τομέα.
Απαιτούμε να σταματήσει τώρα η κινητικότητα (διαθεσιμότητα, απολύσεις) και οι περικοπές της Ελληνικής κυβέρνησης και της Τρόικας, οι οποίες καταστρέφουν τη Δημόσια Εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Η ποιοτική Δημόσια Εκπαίδευση δεν είναι προνόμιο και θα πρέπει να προσφέρεται χωρίς κοινωνικές και οικονομικές διακρίσεις σε κάθε παιδί.

--------------------------------------------------------------------------------

 ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΕ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΣΕ ΟΣΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ BLOGS,  ΟΜΑΔΕΣ
FACEBOOK,  TWITTER ΜΠΟΡΕΙΤΕ

ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ  ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΙΝΚ

http://www.avaaz.org/en/petition/SAVE_PUBLIC_EDUCATION_IN_GREECE_NOT_ONE_TE
ACHER_OR_STUDENT_LESS_ACT_NOW_LATER_MEANS_NEVER/?email
>
http://www.avaaz.org/en/petition/SAVE_PUBLIC_EDUCATION_IN_GREECE_NOT_ONE_TEA
CHER_OR_STUDENT_LESS_ACT_NOW_LATER_MEANS_NEVER/?email


ΕΠΙΣΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΠΑΝΤΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΘΕΜΗΣ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΛΜΕ

SAVE PUBLIC EDUCATION IN GREECE! NOT ONE TEACHER OR STUDENT LESS! ACT NOW! LATER MEANS NEVER!

Why this is important


The Greek Government destroys public Vocational Lyceums and Vocational Schools, leading to teacher dismissals through the process of “sudden death”.

The criminal complicity of the Greek Government and the Troika all along with the consent and the connivance of the Minister of Education, are condemning 2.500 teachers in Greece to 8-month suspension, prior to their dismissal.

With a new law, the Government closes three sectors in the Greek Vocational Education (Health, Art and Cosmetics). This means that in September, 20.000 students will be looking for their Vocational Lyceum and Schools and they will not find them. In this way the Government concedes a large part of the Vocational Secondary Education to the private sector. Further changes, teachers suspensions and dismissals are expected in September.

We demand that no teacher is suspended or dismissed.
We demand that no student is left without the sector of his/hers choice in the public vocational school.
We demand that the mobility (suspensions – dismissals) and cut offs policy of the Greek Government and the Troika which destroys the Public Education in Greece is immediately stopped.

Quality Public Education is not a privilege and should be available to every child without social or financial discriminations. Sign and share this petition now to SAVE EDUCATION IN GREECE!

SIGN THIS PETITION  

 
http://www.avaaz.org/en/petition/SAVE_PUBLIC_EDUCATION_IN_GREECE_NOT_ONE_TE
ACHER_OR_STUDENT_LESS_ACT_NOW_LATER_MEANS_NEVER/?email
>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου