Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012

Υπουργείο ΠΕΚΑ: Άλλα λόγια για τα μεταλλεία


«Άλλα λόγια» ήταν η απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος στην κοινή ερώτηση των τριών βουλευτών του νομού Κιλκίς για τα μεταλλεία Κρουσίων. Το γεγονός, επισημαίνει κι ο ίδιος ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Γεωργαντάς, ο οποίος σε δήλωσή του τονίζει ότι:
- Το υπουργείο δεν απαντά στην ερώτηση πως θα διασφαλισθεί η ποιότητα και η επάρκεια του νερού.
- Στην ερώτηση αν υπάρχει ουράνιο στην περιοχή, η απάντηση είναι πως δεν είναι αξιοποιήσιμο.
- Στο ερώτημα κατά πόσο η μεταλλευτική δραστηριότητα είναι συνδεδεμένη με τις όποιες αναπτυξιακές μελέτες έχουν εκπονηθεί για την περιοχή των Κρουσίων, η απάντηση του υπουργείου αναφέρεται μόνο στις μελέτες επί της αξιοποίησης των μεταλλείων!
«Το υπουργείο ΠΕΚΑ οφείλει να αναθεωρήσει την πολιτική του επί του θέματος και σε έναν ουσιαστικό διάλογο με τους πολίτες της περιοχής να ακούσει τις εύλογες ανησυχίες και ενστάσεις τους χωρίς να  δημιουργεί τετελεσμένα και οξύνει με τη στάση του το κοινωνικό κλίμα σε μια ιδιαίτερα ευπαθή περιοχή», καταλήγει στη δήλωσή του, ο κ. Γεωργαντάς.

Η δήλωση
«Η απάντηση του υπουργείου ΠΕ.Κ.Α. στην ερώτηση με την οποία εκφράσαμε, μαζί με τους συναδέλφους μου του ν. Κιλκίς, τις επιφυλάξεις και τις ενστάσεις μας επί του θέματος, ζητώντας σαφείς απαντήσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα αποτελεί μια γενικόλογη περιγραφή της διαδικασίας που ακολούθησε το υπουργείο χωρίς να ικανοποιεί το κοινό αίσθημα των πολιτών και των φορέων του νομού. Πολύ περισσότερο δεν απαντά συγκεκριμένα στα ερωτήματα που θέσαμε.
Είναι λοιπόν ευπρόσδεκτη η επανάληψη της δέσμευσης ότι θα ληφθεί υπόψιν και θα γίνει σεβαστή η θέση των πολιτών και των φορέων του νομού, αλλά αναμένουμε εν τοις πράγμασι τον σεβασμό αυτό κι όχι απλά σε επίπεδο διακηρύξεων.
Υπενθυμίζουμε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου ότι η θέση αυτή είναι καθολικά αρνητική, όχι επειδή δεν θέλουν οι πολίτες και οι φορείς του ν. Κιλκίς την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας ούτε, πολύ περισσότερο, την ανάπτυξη του νομού, αλλά επειδή υπάρχουν σοβαρότατες ενστάσεις τις οποίες συμπυκνώσαμε στην ερώτηση που καταθέσαμε.
Δεν επιθυμώ να υπεισέλθω σε επί μέρους τεχνικά ζητήματα, αλλά όταν ρωτάμε πως θα διασφαλισθεί η ποιότητα και η επάρκεια του νερού και η απάντηση του υπουργείου είναι πως τώρα ξεκινά ο διάλογος επί της μελέτης διαχείρισης του νερού η οποία θα ολοκληρωθεί τον προσεχή Μάιο και όταν έχει ήδη κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, είναι σαφές ότι δεν διασκεδάζονται οι ανησυχίες των πολιτών της περιοχής επί του συγκεκριμένου ζητήματος.
Επίσης, όταν ρωτάμε αν υπάρχει ουράνιο στην περιοχή και η απάντηση είναι πως δεν είναι αξιοποιήσιμο, ουσιαστικά μένει αναπάντητο το ουσιώδες του ερωτήματος κατά πόσο με την λειτουργία μεταλλείων και την ύπαρξη ουρανίου, σε όποια ποσότητα, υφίσταται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
Τέλος, στο ερώτημα κατά πόσο η μεταλλευτική δραστηριότητα είναι συνδεδεμένη με τις όποιες αναπτυξιακές μελέτες έχουν εκπονηθεί για την περιοχή των Κρουσίων, ιδιαίτερα αν είναι ενταγμένες στα χωροταξικά και αναπτυξιακά προγράμματα του νομού και της Περιφέρειας, η απάντηση του υπουργείου δείχνει να μην αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα αυτής της σύνδεσης και αναφέρεται μόνο στις μελέτες επί της αξιοποίησης των μεταλλείων, αν η έρευνα καταδείξει αξιοποιήσιμα κοιτάσματα.
Επομένως εκτιμώ ότι το υπουργείο ΠΕΚΑ οφείλει να αναθεωρήσει την πολιτική του επί του θέματος και σε έναν ουσιαστικό διάλογο με τους πολίτες της περιοχής να ακούσει τις εύλογες ανησυχίες και ενστάσεις τους χωρίς να  δημιουργεί τετελεσμένα και οξύνει με τη στάση του το κοινωνικό κλίμα σε μια ιδιαίτερα ευπαθή περιοχή»

πηγή: Κιλκίς24

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου