Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012

Το νέο πιστεύω…

Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και η στήλη αποφάσισε να σας προσφέρει το νέο «Πιστεύω». Και αυτό επειδή η ανανέωση είναι αίτημα των καιρών και ζητούμενο. Πάρτε τη νέα εκδοχή για να έχετε κάτι επίκαιρο στις προσευχές σας. Το κείμενο ψιλοκυκλοφορεί στο διαδίκτυο . Διαβάζεται φωναχτά και αφού έχετε μελετήσει το επικαιροποιημένο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και τώρα που το σκέφτομαι και το νέο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Για το δεύτερο ειδικά είτε για να εφαρμοστεί (από Συριζαίους ), είτε για να μην εφαρμοστεί (από τους άλλους). Διαβάζεται επίσης από όλους, ώστε αν εφαρμοστεί είτε το ένα είτε το άλλο, να μας σώσει κάποιος Θεός. (πράγμα μάλλον απίθανο). Και αυτό γιατί ο μεγαλύτερος Θεός είναι ο ατίθασος, ανυπάκουος, ψιλιασμένος και αποφασισμένος εαυτός μας. Και όπως γνωρίζετε τέτοιοι συνδυασμοί λέξεων και εννοιών, υπάρχουν μόνο στα κείμενα και τα σημειώματα. Προς το παρών.


Πιστεύω εις ένα Ευρώ,
Πατέρα, λαοκράτορα, ποιητήν ΔουΝουΤού και γης, δανειστών τε πάντων και φραγγάτων.
Και εις ένα Κύριον πρόεδρο της Ε.Κ.Τ., τον Υιόν του Ευρώ τον μονογενή,
τον εκ του Πατρός δανεισθέντα προ πάντων των εντόκων.
δάνειο εκ δανείου, ευρώ αληθινόν εξ ευρώ αληθινού, τοκισθέντα, ου χαρισθέντα,
ομοούσιον τω ΔΝΤ, δι' ου τα πάντα οφείλετο.
Τον δι' ημάς τους χαχόλους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των Βρυξελλών
και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Ηλιθίου και Μαργαρίτας του Ανδρέα
και πρωθυπουργήσαντα.
Παρετιθέντα τε υπέρ ημών επί Καρόλου Παπούλια και παθόντα και ξεφτιλισθέντα.
Και ταξιδέψαντα στην Κόστα Ρίκα κατά τας γραφάς.
Και ανελθόντα εις τη σοσιαλισική διεθνή
και καθεζόμενον εκ δεξιών του Βλακός.
Και πάλιν ερχόμενον μετά λόξης
κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της μαλακίας ουκ έσται τέλος.
Και εις τον Παπαδήμα τον Άγιον, τον Κύριον, τον φοροοποιόν, τον εκ του Πατρός εκπορευόμενον,
το συν Πασόκ και ΝουΔού συγκυβερνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των εκδοτών.
Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και άποστολικήν Γερμανίαν.
Ομολογώ μνημόνιο εις άφεσιν χρεών.
Προσδοκώ κούρεμα ιδιωτών.
Κι οφειλή του μέλλοντος αιώνος.

Αμήν.

Πάντα πιστός,
Θύμιος Κ.

το βρήκαμε εδώ: Ελληνοφρένεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου