Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

Τα έδωσαν όλα στους επενδυτές

Του Βασίλη Γεώργα

Γην και ύδωρ στους επενδυτές, με αιχμή τις μεγάλες παρεκκλίσεις από την περιβαλλοντική νομοθεσία, την επιδότηση ακόμη και κλειστών επιχειρήσεων και τις πρωτοφανείς χρηματοδοτικές διευκολύνσεις και φοροαπαλλαγές, προσφέρει η κυβέρνηση μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου και της αναθεώρησης του πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις.

Σε πολλά από τα άρθρα του νομοθετήματος που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, οι διατάξεις είναι τέτοιες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν «φωτογραφικές» υπέρ συγκεκριμένων επενδυτών. Για παράδειγμα, προβλέπεται για πρώτη φορά η επιδότηση εξορυκτικών εργασιών μεταλλευτικών επιχειρήσεων, κλειστών ξενοδοχείων και επιχειρήσεων που πρόκειται να επαναλειτουργήσουν, μεγάλων τουριστικών μονάδων κ.ά.

Ποιοι ευνοούνται


Σύμφωνα με το άρθρο 16 του νομοσχεδίου, ενίσχυση θα δικαιούνται κλειστά ξενοδοχεία τουλάχιστον 3 αστέρων, επιχειρήσεις που έβαλαν λουκέτο και θέλουν να ξαναλειτουργήσουν, ναυπηγήματα για πλωτές βιομηχανικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, έργα πολιτικού μηχανικού για ενεργειακές εγκαταστάσεις και υποδομές, δαπάνες σύνδεσης με το δίκτυο για ανανεώσιμες πηγές, σύνθετα σχέδια ιατρικού τουρισμού, ίδρυση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχείων και κάμπινγκ 3 αστέρων και άνω, ξενοδοχεία που δεν έχουν κλείσει πέντε χρόνια λειτουργίας.

Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι προπαρασκευαστικές εργασίες σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις, επιδοτούνται φωτοβολταϊκά που «κόπηκαν» λόγω κορεσμού κάποιων περιοχών, ειδικές τουριστικές υποδομές (τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά, ιαματικές πηγές, γκολφ) κ.ά.

Ο νέος αναπτυξιακός προσφέρει μεγάλες διευκολύνσεις στους υποψήφιους επενδυτές καθώς:

1. Παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στις εταιρείες να λαμβάνουν το 100% της επιχορήγησης εφόσον προσκομίσουν ισόποση εγγυητική επιστολή από ελληνική ή ευρωπαϊκή τράπεζα. Αν η εγγυητική προέρχεται από το ΕΤΕΑΝ, δίνεται προκαταβολή το 50% της επιχορήγησης. Η ρύθμιση ισχύει μέχρι 31/12/2014.

2. Δυνατότητα κάλυψης χωρίς ρευστό της ίδιας συμμετοχής, αρκεί να πιστοποιούν ότι έχουν καταθέσεις, μετοχές, ή άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία.
3. Ανάθεση ελέγχου επενδυτικών σχεδίων σε πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς (ελεγκτικές εταιρείες, τράπεζες κ.ά.).

4.Υποβολή σχεδίων όλο τον χρόνο και όχι μόνο Απρίλιο και Οκτώβριο, με παράταση υλοποίησης σχεδίων του αναπτυξιακού 3299/2004.

5. Ενδιάμεσος και τελικός έλεγχος σχεδίων από πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς (τράπεζες και ελεγκτικές εταιρείες) για λόγους επιτάχυνσης.

6. Κύρωση με νόμο επενδυτικών σχεδίων άνω των 50 εκατ. αντί των 150 εκατ. ευρώ σήμερα.

Ξεχειλώνει το fast track

Την ίδια στιγμή ο επενδυτικός νόμος, που αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης εντός 45 ημερών, «ξεχειλώνει» συμπεριλαμβάνοντας κάθε είδους επενδύσεις, αρκεί γενικώς να «συμβάλλουν στην εθνική οικονομία» και να προσθέτουν ή να συντηρούν ακόμη και προσωρινές θέσεις εργασίας.

Σε μεγάλο βαθμό ο νόμος έρχεται να καταλύσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τις περιβαλλοντικές άδειες στο όνομα της διευκόλυνσης των επενδυτών. Εισάγει θεσμούς όπως η περιβόητη «πολυάδεια» και η έναρξη έργων μεγάλης κλίμακας με μια απλή υπεύθυνη δήλωση με έλεγχο εκ των υστέρων, ενώ δίνει τη δυνατότητα έγκρισης επενδύσεων κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων από τη Διυπουργική Επιτροπή. Καταργείται ακόμη και η υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής από τους επενδυτές.

Στρατηγικές θεωρούνται οι παραγωγικές επενδύσεις για κατασκευή, εκσυγχρονισμό, επέκταση δικτύων σε βιομηχανία, ενέργεια, τουρισμό, μεταφορές, επικοινωνίες, υγεία, διαχείριση απορριμμάτων, έργα υψηλής τεχνολογίας, εκπαίδευση, πολιτισμό, εμπόριο και υπηρεσίες.

Τις διευκολύνσεις του fast track θα απολαμβάνουν και επιχειρήσεις εν λειτουργία, η διατήρηση των οποίων θεωρείται κρίσιμη για την εθνική οικονομία.

Δίνει τη δυνατότητα μετεγκατάστασης επενδυτικών σχεδίων για την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αν διαπιστωθούν προβλήματα αδειοδότησης.

Προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό μιας επένδυσης ως «στρατηγικής» είναι να:

* Εχει προϋπολογισμό άνω των 100 εκατ., ανεξαρτήτως τομέα.

* Ανω των 15 εκατ. στη βιομηχανία εντός οργανωμένων βιομηχανικών περιοχών.

* 3 εκατ. στο πλαίσιο του ταμείου Jessica.

* Ανω των 40 εκατ. με δημιουργία τουλάχιστον 120 θέσεων εργασίας ή τουλάχιστον 150 «κατά βιώσιμο τρόπο» ή διατήρηση τουλάχιστον 600 «κατά βιώσιμο τρόπο», χωρίς να διευκρινίζεται τι σημαίνει «δημιουργία θέσεων εργασίας κατά βιώσιμο τρόπο».

Την ευθύνη για τις στρατηγικές επενδύσεις αναλαμβάνει αποκλειστικά η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, μια νέα πανίσχυρη υπηρεσία που θα αποτελεί την κεντρική αδειοδοτική αρχή για ιδιωτικές ή δημόσιες επενδύσεις και θα έχει στόχο τη fast track έκδοση αδειών εντός 45 ημερών. H «Invest in Greece» μετεξελίσσεται σε υπηρεσία μιας στάσης για επενδύσεις άνω των 2 εκατ. ευρώ.

πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου